Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı İcması

az en ru

Dövlət Başçılarının Zirvə Toplantısı

İslam Konfransı Təşkİlatı ölkələrİnİn Dövlət başçılarının VIII Zİrvə Toplantısı TEHRAN BƏYANNAMƏSİ (çıxarış) - Tehran, 9-11 dekabr 1997-cİ İl

İslam Konfransı Təşkilatı ölkələrinin Dövlət başçılarının

VIII Zirvə Toplantısı

TEHRAN BƏYANNAMƏSİ

(çıxarış)

 

Tehran, 9-11 dekabr 1997-ci il

 

8. Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzünü onların qəbul etməməsini ifadə edir və Ermənistan qoşunlarının işğal edilmiş bütün ərazilərdən bütünlüklə çıxarılmasına və Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin tezliklə və sülh yolu ilə həll edilməsinə çağırır.

 

Mənbə: Elçin Əhmədov.  Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü: təhlili  xronika (1987-2011). Ensiklopedik  nəşr. Bakı, 2012, 912 s.

VİDEO

İbad Hüseynov — Azərbaycan hərbçisi

İŞĞAL OLUNMUŞ RAYONLARIMIZ

 • XANKƏNDİ

 • XOCALI

 • ŞUŞA

 • LAÇIN

 • XOCAVƏND

 • KƏLBƏCƏR

 • AĞDƏRƏ

 • AĞDAM

 • CƏBRAYIL

 • FÜZULİ

 • QUBADLI

 • ZƏNGİLAN

QARABAĞ FOTOLAR